نظر دادن پلاسکو بازسازی ساختمان اخبار اجتماعی

نظر دادن: پلاسکو بازسازی ساختمان اخبار اجتماعی

زیاد کردن قیمت لوازم خانگی در سال آینده

رئیس انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی از زیاد کردن ۱۵ تا ۲۰ درصدی قیمت لوازم خانگی در سال ۱۳۹۷ خبر داد. زیاد کردن قیمت لوازم خانگی در سال آین..

ادامه مطلب