نظر دادن پلاسکو بازسازی ساختمان اخبار اجتماعی

نظر دادن: پلاسکو بازسازی ساختمان اخبار اجتماعی

گت بلاگز اخبار بین الملل اختلافات آمریکا و روسیه بنیادی است

حین ارزیابی نتیجه های ملاقات رؤسای جمهور روسیه و آمریکا در هامبورگ باید در وهله اول به این واقعیت توجه کرد که ایالات متحده در یک بحران فوق العاده حاد در بخش سی

اختلافات آمریکا و روسیه بنیادی است

اختلافات آمریکا و روسیه بنیادی است

عبارات مهم : اداره

اداره روابط روسیه و آمریکا در آینده به معنی هنر اداره درگیری است

حین ارزیابی نتیجه های ملاقات رؤسای جمهور روسیه و آمریکا در هامبورگ باید در وهله اول به این واقعیت توجه کرد که ایالات متحده در یک بحران فوق العاده حاد در بخش سیاسی داخلی قرار دارد.

اختلافات آمریکا و روسیه بنیادی است

به گزارش وب سایت شورای روابط بین الملل روسيه، بعد از اتمام جنگ داخلی در آمریکا چنین بحرانی در کار نبوده هست. این بحران احتمالا سریعتر از انتخابات کنگره در سال 2018 به آخر نرسد و فقط انتخابات ریاست جمهوری در سال 2020 آن را بطور نهایی به آخر خواهد رساند. رهبری روسيه تا آن وقت باید با آمریکای غیر قابل پیشبینی و بالقوه بی ثبات سروکار داشته باشد.

لذا جنبه مثبت شماره یک تماس شخصی سران کرملین و کاخ سفید اذغان دولت کنونی واشنگتن به اهمیت روابط روسیه و آمریکا هست. امر مهم نوازش عقده ابرقدرت بودن مسکو نیست. امر مهم این است که رویارویی روسیه و آمریکا طی سه سال گذشته بدون ترمز و مانع پیش رفته بود. در نتیجه دو قدرت بزرگ هسته ای به کرات به معنی واقعی کلمه در فاصله یک قدم از برخورد هواپیماها و ناوهای آنها قرار گرفتند.

حین ارزیابی نتیجه های ملاقات رؤسای جمهور روسیه و آمریکا در هامبورگ باید در وهله اول به این واقعیت توجه کرد که ایالات متحده در یک بحران فوق العاده حاد در بخش سی

نباید دچار توهم شد: رویارویی روسیه و آمریکا بعد از هامبورگ هم ادامه خواهد یافت لیکن این رویارویی ماهیت بنیادی داشته و به امور مهم نظم جهانی ارتباط دارد. ولی ضمناً اهمیت حیاتی دارد که این درگیری به جنگ منجر نشود. فی الواقع پرهیز از جنگ با یکدیگر امروز مأموریت شماره یک روسیه و آمریکا هست. از این لحاظ توافق محدود در مورد آتش بس سوریه شایان اهمیت هست. این توافق درصورت تحقق باعث مي شود مدل همکاری روسیه و آمریکا در چارچوب مسابقه با یکدیگر بوجود آید.

همزمان باید در نظر گرفته شود که برغم جلوگیری از جنگ سنتی، رویارویی دو کشور در دیگر حوزه ها و بطور اخص حوزه سایبری ادامه خواهد یافت. در این حوزه دو کشور ابزارهایی را طراحی و گاه آزمایش می کنند که قادرند کشورهای تمام را فلج کنند. ولی شاخصه جنگ سایبری یعنی سخت بودن تعیین سرچشمه حمله فضای وسیعی جهت کارها وسوسه برانگیز و از جمله از طرف گروه های بدون مسئولیت و تروریست ایجاد می کند.

مي شود گفت بعد از ملاقات رؤسای جمهور راههای مدیریت رویارویی روسیه و آمریکا پیدا شد. از این استدلال نمی شود نتیجه گیری کرد که حرکت در این مسیر سیر صعودی خواهد داشت. حتی اگر ترامپ واقعی – به گفته مدیر جمهور روسیه – از تصویر تلویزیونی ترامپ تفاوت بسیار داشته باشد ولی مدیر جمهور آمریکا همچنان رهبر غیر قابل پیشبینی و مایل به حرکات ناگهانی شدید باقی می ماند.

اختلافات آمریکا و روسیه بنیادی است

در این رابطه بافایده است به تعبیر ناهموار واقعیات اخیر روابط چین و آمریکا و از جمله گفتگوی شخصی ترامپ با شی جین پینگ صدر چین اشاره شود.

آینده روسيه البته در دست ملت خود آن هست. ولی در بخش روابط با آمریکا باید جایگزین خوشحالی از اعتراف (آمریکا) به نقش والای خود و طراحی برنامه همکاری شایسته یک ابرقدرت با ایالات متحده، در جهت جلوگیری از درگیری از سر بی احتیاطی یا محاسبه اشتباه با آمریکا اقدام شود. اداره روابط روسیه و آمریکا در آینده قابل تصور به معنی هنر اداره درگیری است.

حین ارزیابی نتیجه های ملاقات رؤسای جمهور روسیه و آمریکا در هامبورگ باید در وهله اول به این واقعیت توجه کرد که ایالات متحده در یک بحران فوق العاده حاد در بخش سی

اخبار بین الملل – خبر آنلاین

واژه های کلیدی: اداره | روسیه | آمریکا | انتخابات ریاست جمهوری | اخبار بین الملل

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs