نظر دادن پلاسکو بازسازی ساختمان اخبار اجتماعی

نظر دادن: پلاسکو بازسازی ساختمان اخبار اجتماعی

گت بلاگز اخبار اجتماعی خودکشی تازه دخترها! ، کارتون

معاون وزیر بهداشت نسبت به زیاد کردن ۴۰ درصدی استفاده از قلیان در کشور و کم کردن سن مصرف در دختران هشدار داده است.

خودکشی تازه دخترها! ، کارتون

کارتون / خودکشی تازه دخترها!

عبارات مهم : کارتون

معاون وزیر بهداشت نسبت به زیاد کردن ۴۰ درصدی استفاده از قلیان در کشور و کم کردن سن مصرف در دختران هشدار داده است.

به گزارش ایسنا، فیروزه مظفری این خبر را دستمایه کارتون زیر در «خبرآنلاین» قرار داده است.

خودکشی تازه دخترها! ، کارتون

واژه های کلیدی: کارتون | خودکشی | کارتون | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs