نظر دادن پلاسکو بازسازی ساختمان اخبار اجتماعی

نظر دادن: پلاسکو بازسازی ساختمان اخبار اجتماعی

گت بلاگز اخبار اجتماعی سفره آبی مردم آب می‌رود

سال ۱۳۳۵ که جمعیت کشور عزیزمان ایران ۱۹ میلیون نفر بود سرانه آب تجدید پذیر هر ایرانی 6هزار متر مکعب بود که امروزه این رقم به یک چهارم تقلیل پیدا کرده، در حالی ک

سفره آبی مردم آب می‌رود

سفره آبی مردم آب می رود

عبارات مهم : ایران

سال ۱۳۳۵ که جمعیت کشور عزیزمان ایران ۱۹ میلیون نفر بود سرانه آب تجدید پذیر هر ایرانی 6هزار متر مکعب بود که امروزه این رقم به یک چهارم تقلیل پیدا کرده، در حالی که سرانه آب تجدیدپذیر هر سال در بسیاری از کشورهای اروپایی، اسکاندیناوی و آمریکای شمالی بیش از ۶ یا ۷ هزار متر مکعب است.

ایسنا نوشت:در حال حاضر در معادله آب با کسری روبه رو هستیم که صورت آن آب تجدید پذیر با ۱۱۶ میلیارد متر مکعب و در مخرج میزان کنونی جمعیت یعنی ۸۰ میلیون نفر هست، متاسفانه همه ساله صورت کسر در حال کم کردن و مخرج آن در حال زیاد کردن است که برآیند آن ۱۴۵۰ متر مکعب سرانه آب تجدید پذیر هر سال به ازای هر نفر خواهد بود.

سفره آبی مردم آب می‌رود

از سوی دیگر کشور عزیزمان ایران دارای شش حوضه آبریز مهم است که سرانه آب در هریک از این حوضه ها با یکدیگر بسیار متفاوت هست، در فلات مرکزی سرانه آب تجدیدپذیر جهت هر نفر کمتر از ۵۵۰ متر مکعب هست، در حالی که همین سرانه آب تجدید پذیر در حوضه آبریز خلیج فارس و دریای عمان به ازای هر نفر حدود ۲ هزار و ۲۰۰ مترمکعب است.

باتوجه به آمار و ارقام موجود در صنعت آب باید گفت که مصرف ۸۶ درصد آب تجدیدپذیر هر سال کشور یک فاجعه هست، چراکه هم اکنون میزان مصرف آب شرب و بهداشتی ۶ تا ۶.۵ میلیارد مترمکعب است و اگر این روند ادامه یابد در سال ۱۴۲۵، با توجه به جمعیت در حال زیاد کردن حدود ۱۱.۵ میلیارد متر مکعب آب شرب و بهداشتی نیاز داریم.

سال ۱۳۳۵ که جمعیت کشور عزیزمان ایران ۱۹ میلیون نفر بود سرانه آب تجدید پذیر هر ایرانی 6هزار متر مکعب بود که امروزه این رقم به یک چهارم تقلیل پیدا کرده، در حالی ک

علاوه بر این۵.۶ میلیارد مترمکعب نیز باید جهت صنعت و ۹۲ میلیارد مترمکعب نیز جهت کشاورزی تخصیص داده شده است یابد که در این صورت مصرف آب تجدید پذیر کشور به ۹۲ تا ۹۴ درصد می رسد که بسیار وحشتناک است.

این شرایط در حالی است که کشور عزیزمان ایران ۱.۱ درصد از خشکی کره زمین را داراست در حالیکه ۳۶ صدم درصد از منابع آب شیرین را در اختیار دارد و ۷۵ درصد از کشور در منطقه خشک و نیمه خشک واقع شده است است و تنها ۲۵ درصد کشور خارج از محدوده خشک بوده و میانگین بارش هر سال کشور ۲۴۳ میلیمتر است.

همچنین از سال های ۷۶ به بعد در دمای هوا شکستی به سمت اوج ایجاد شده است به طوری که میانگین دمای کشور در اواسط دهه ۷۰ حدود ۱۸.۱ درجه سانتیگراد بوده ولی در وقت حاضر این رقم به ۱۹.۲ رسیده هست، در برابر هر دو درجه سانتیگراد زیاد کردن دمای هوا، ۲۷ میلیارد مترمکعب بر تبخیر کشور عزیزمان ایران افزوده می شود و آمار چند سال گذشته آب تجدید پذیر نشانگر این واقعیت است که میزان آب تجدید پذیر از ۱۳۰ میلیارد مترمکعب در سا ل های گذشته به ۱۱۶ میلیارد متر مکعب کم کردن داشته است.

سفره آبی مردم آب می‌رود

وضعیت منابع آبی با توجه به شرایط موجود این مهم را را نشان می دهد که حیات آب کشور عزیزمان ایران رو به آخر است و جهت جلوگیری از این مساله مورد نیاز است که مدیریت اجرایی خوبی صورت گیرد تا شاهد خشکسالی کامل کشور نباشیم.

واژه های کلیدی: ایران | جمعیت | ایرانی | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs